Skutki ataków cybernetycznych: Dlaczego każda firma musi być czujnaNie ma wątpliwości, że cyberprzestępczość stała się globalną epidemią. Niestety, częstotliwość cyberataków i zakres ich oddziaływania wciąż rosną. W rzeczywistości cyberprzestępstwa kosztują świat ponad 600 miliardów dolarów rocznie i wciąż stają się bardziej niebezpieczne. Według raportu KPMG's 2019 Global Cyber Threat Intelligence Report, w 2018 roku odkryto ponad 20 milionów nowych wariantów złośliwego oprogramowania. Spośród tych wariantów 73 procent zostało stworzonych ze złośliwą intencją. W tym wpisie na blogu zbadamy, dlaczego każda firma musi być czujna na cyberataki.

Dlaczego każda firma musi być czujna na cyberataki

Naruszenie bezpieczeństwa może mieć katastrofalne skutki finansowe i wizerunkowe dla organizacji. Niestety, częstotliwość i koszty cyberataków rosną. - Częstotliwość cyberataków jest coraz większa. Z raportu KPMG Global Cyber Threat Intelligence wynika, że liczba cyberataków wzrosła w 2018 roku o 8 procent w porównaniu z rokiem 2017.

- Objętość złośliwych danych wzrosła o 73 procent w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

- Koszt bycia naruszonym rośnie. KPMG's Breach Cost Survey stwierdził, że średni koszt naruszenia cybernetycznego wzrósł o 3 procent w 2018 roku, w porównaniu do 2017 roku. ## Kluczowe statystyki cyberataków z 2018 r.

- Ataki malware wzrosły o 35 procent w 2018 roku. W raporcie KPMG Global Cyber Threat Intelligence stwierdzono, że liczba ataków złośliwego oprogramowania wzrosła o 35 procent w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

- Ataki typu Spear phishing wzrosły o 24 procent w 2018 roku. W raporcie KPMG's Global Cyber Threat Intelligence Report stwierdzono, że liczba ataków typu spear phishing wzrosła o 24 procent w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

- Ataki typu ransomware wzrosły o 47 procent w 2018 roku. W raporcie KPMG's Global Cyber Threat Intelligence Report stwierdzono, że liczba ataków ransomware wzrosła o 47 procent w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

- Syndykaty cyberprzestępcze wzrosły o 18 procent w 2018 roku. Z raportu KPMG Global Cyber Threat Intelligence wynika, że liczba syndykatów cyberprzestępczych wzrosła o 18 procent w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

- Ataki typu Business email compromise (BEC) wzrosły o 16 procent w 2018 r. W raporcie KPMG's Global Cyber Threat Intelligence Report stwierdzono, że liczba ataków BEC wzrosła o 16 procent w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

Rozwiązania oparte na AI dla bezpieczniejszego biznesu

Cyberataki są coraz bardziej wyrafinowane, a ich częstotliwość i złożoność rośnie. W rezultacie rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony. Aby zwalczyć te wyzwania, każda firma musi wdrożyć rozwiązania z wbudowanym uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją (AI). AI to rodzaj oprogramowania komputerowego, które jest w stanie poprawić swoją wydajność po wystawieniu na działanie nowych danych. Szereg narzędzi może pomóc organizacjom w budowaniu bardziej bezpiecznego biznesu.

- Rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe - Rozwiązanie zabezpieczające punkty końcowe, które wykorzystuje AI, może pomóc w zapobieganiu złośliwemu oprogramowaniu i innym rodzajom ataków, których celem są komputery i inne urządzenia.

- SIEMs - SIEMs (skrót od security information and event management systems) to scentralizowane systemy, które zbierają, przetwarzają i przechowują dane związane z działaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

- Zaawansowane systemy ochrony - Zaawansowane systemy ochrony (APS) wykrywają złośliwe wiadomości e-mail i ruch internetowy. Mogą one zapobiegać cyberatakom przed dotarciem do użytkownika końcowego.

- Narzędzia uczenia maszynowego oparte na AI - Narzędzia uczenia maszynowego oparte na AI wykorzystują algorytmy do znajdowania wzorców w danych i dostarczania spostrzeżeń na temat przedsiębiorstwa. Mogą one pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w identyfikowaniu i śledzeniu cyberzagrożeń. - Rozwiązania do analizy zagrożeń cybernetycznych

- Rozwiązania do analizy zagrożeń cybernetycznych mogą pomóc organizacjom w ocenie i minimalizacji ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem. Mogą one zidentyfikować potencjalne zagrożenia i określić najlepszy sposób reagowania na nie.

Cyberataki to globalny problem, który nie zniknie w najbliższym czasie. Na szczęście istnieje wiele sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą się proaktywnie chronić. Zalecamy, aby firmy stosowały wielowarstwową strategię cyberbezpieczeństwa, która wdraża rozwiązania oparte na AI. AI może pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa w identyfikowaniu i śledzeniu zagrożeń cybernetycznych, dzięki czemu mogą one odpowiednio reagować. Może to pomóc firmom powstrzymać ataki, zanim spowodują szkody i doprowadzą do strat finansowych.