Ubezpieczenie samochodu kupowane przez Internet

Zakup polisy OC to obowiązek każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Polisa ta wymagana jest przez prawo, a jej ważność sprawdzana jest podczas każdej kontroli drogowej. Warto wiedzieć, że dzisiaj polisę kupić można zarówno u ubezpieczyciela w biurze, jak i przez Internet.

Co musimy wiedzieć o obowiązkowej polisie OC?

Polisa OC to dokument chroniący pozostałych użytkowników drogi. Jeśli posiadacz polisy będzie sprawcą kolizji, to właśnie z jego ubezpieczenia pokryte zostaną podstawowe szkody. Brak polisy sprawia, że za zniszczone mienie zapłacić będziemy musieli z własnej kieszeni.

Stawka za polisę OC nie jest stała – cena obliczana jest na podstawie wieku kierowcy, posiadanych przez niego zniżek, ale też na podstawie marki samochodu, jego wieku i pojemności silnika. Ciekawostką jest fakt, że wysokość polisy zależy również od miejsca rejestracji samochodu. W przypadku spowodowania kolizji, ubezpieczyciel anuluje zniżki i kolejna polisa będzie kosztować więcej. Warto rozważyć ubezpieczenie OC/AC – polisa łączona jest zazwyczaj nieco tańsza!

Czy kupno polisy przez Internet jest trudne?

Chcąc oszczędzić czas i pieniądze, warto rozważyć kupno polisy OC przez Internet. Pomoże w tym kalkulator OC/AC. Jest to nowoczesne narzędzie, które pozwoli na znalezienie najlepszych ofert na polskim rynku. By skorzystać z kalkulatora OC/AC konieczne jest wpisanie dwóch informacji w odpowiednie rubryki: daty urodzenia posiadacza pojazdu oraz numerów tablicy rejestracyjnej. Tak skonstruowany formularz pozwala na zabezpieczenie wrażliwych danych – dawniej kalkulatory wymagały wpisywania numeru PESEL, miejsca zamieszkania. Dzisiaj pozostałe dane kalkulator pobiera z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i na ich podstawie wybiera najlepsze oferty na rynku. Jeśli którakolwiek z proponowanych opcji przypadnie nam do gustu, wystarczy kilka kliknięć myszką, by móc je zakupić. Opłacona polisa jest wysyłana na wskazany adres email.